Rytmen

Veckorna på Fridhem har en rytm. En viss morgonsyssla utförs på en viss dag under veckan. Barnen får därmed också koll på de olika veckodagarna.
Grupperna har olika veckosysslor beroende på ålder och gruppsammansättningen.
Till exempel,

Storbarnsgrupp: måndag rita
tisdag handarbete
onsdag forma bivax
torsdag bakning
fredag gemensam städning

Dagarna följer också en rytm och allting sker i samma ordning. Det underlättar för barnen eftersom de då vet vad som kommer att hända.
Till exempel,

Småbarnsgrupp: Vi börjar dagen med fri lek och morgonsyssla, efter det blir det morgonfika och sen blir det utelek. Efter det samling och lunch.
Nu är alla trötta och vi lägger oss för att vila. Efter det finns det tid till fri lek och sedan äter vi eftermiddagsfika tillsammans.
Dagen avslutas med utelek på lilla gården.