Medarbetare

Catharina Retsler              –  Pedagog Vitsippan och Rektor

Christin Karlsen                –  Pedagog Blåsippan

Benita Thorsen                 –  Småbarnspedagog Lillstugan, Styrelsens ordförande

Rebecka Nymberg           –  Småbarnspedagog  Videungen

Mia Svärd                         –  Småbarnspedagog Solskatten

Amanda Jönsson             –  Småbarnspedagog  Solrosen

Jerker Vennström           –  Pedagog Vitsippans kök, Skolchef

Anja Fagerlund               –  Pedagog Blåsippans kök

Dorte Mundeling            – Pedagog eftermiddagar

Lisa Säfve                         –  Pedagog eftermiddagar

Cornelia Retsler Thulin  –  (föräldraledig)