Medarbetare

Catharina Retsler    –  Pedagog, Vitsippan och förskolechef

Benita Thorsen        –  Pedagog, Blåsippan

Rebecka Nymberg  –  Småbarnspedagog, Videungen

Britta Dietsche       –   Småbarnspedagog, Solrosen

Linnea Corcoran Ekstrand  –  Småbarnspedagog, Lillstugan

Lena Tjörnhammar  – Småbarnspedagog, Solskatten

Jerker Vennström  – Pedagog, Vitsippans kök

Maria Lagrelius       – Pedagog, Blåsippans kök

Arianne Schweitz   –  Pedagog, kök och eftermiddagar

Louise Colding        –   Pedagog, eftermiddagar

Noomi Müntzing      – Tjänstledig