Medarbetare

Catharina Retsler    –  Pedagog, vitsippan och förskolechef

Louise Colding        –   Pedagog, eftermiddagar och kök

Pia Sjöström          –     Pedagog, blåsippan

Benita Thorsen      –    Småbarnspedagog, lillstugan

Rebecka Nymberg  –  Småbarnspedagog, videungen

Britta Dietsche       –   Småbarnspedagog, solskatten

Frej Sjöström          –   Småbarnspedagog, solrosen

Jerker Vennström  – Pedagog, kök

Arianne Schweitz   –  Pedagog, kök och eftermiddagar

Noomi Muntzing    (föräldraledig)

Linnea Corcoran Ekstrand  (föräldraledig)

Maria Lagrelius       (tjänstledig)