Medarbetare

Catharina Retsler    –  Pedagog, vitsippan och förskolechef

Louise Colding        –   Pedagog, eftermiddagar och kök

Benita Thorsen        –  Pedagog, blåsippan

Noomi Müntzing      – Småbarnspedagog, lillstugan

Rebecka Nymberg  –  Småbarnspedagog, videungen

Britta Dietsche       –   Småbarnspedagog, solskatten

Linnea Corcoran Ekstrand          –   Småbarnspedagog, solrosen

Jerker Vennström  – Pedagog, kök

Arianne Schweitz   –  Pedagog, kök och eftermiddagar

Maria Lagrelius       – Pedagog kök