Medarbetare

Catharina Retsler              –  Pedagog Vitsippan och Rektor

Benita Thorsen                  –  Pedagog Blåsippan och Styrelsens ordförande

Rebecka Nymberg            –  Småbarnspedagog  Videungen

Cornelia Retsler Thulin   –  Småbarnspedagog Solskatten

Mia Svärd                          –  Småbarnspedagog  Solrosen

Lena Tjörnhammar        –  Småbarnspedagog Lillstugan

Jerker Vennström           –  Pedagog Vitsippans kök

Anja Fagerlund               –  Pedagog Blåsippans kök

Camilla Gustafsson        –  Pedagog eftermiddagar

Dorte Mundeling           –   Pedagog eftermiddagar

Britta Dietsche   – (tjänstledig)