NYA telefonnummer:

Blåsippan 076-007 55 40
 Vitsippan 076 -006 35 24

Waldorfförskolan i Rörum

Förskolan på landet – där barn får vara barn

Låt barnet uppfostras av livet självt.
Ha förtroende för barnets härmningsförmåga,
och arbeta enträget på att förbättra Dig själv som människa,
eftersom Du är barnens förebild.

– R. Steiner