Waldorfförskolan i Rörum

Förskolan på landet – där barn får vara barn

Låt barnet uppfostras av livet självt.
Ha förtroende för barnets härmningsförmåga,
och arbeta enträget på att förbättra Dig själv som människa,
eftersom Du är barnens förebild.

– R. Steiner